PROTETYKA

stomatologia

Leczenie protetyczne jest konieczne,gdy zniszczenie korony zęba uniemożliwia odbudowę zachowawczą ,a także w przypadku braku pojedynczego lub większej ilości zębów.

1. Korona protetyczna
Jeżeli stan zęba pozwala na wykorzystanie własnego korzenia możemy zaproponować koronę protetyczną. Praca w takim wypadku składa się z dwóch etapów W pierwszej kolejności wykonujemy indywidualny lany wkład koronowo-korzeniowy lub odbudowę na włóknie szklanym. Drugi etap to wykonanie właściwej korony protetycznej. W naszym gabinecie wykonujemy korony porcelanowe na metalu oraz korony porcelanowe bezmetalowe (na cerkonie lub pełnoceramiczne).

2. Mosty
W przypadku braku pojedynczego lub kilku zębów możemy zaproponować uzupełnienie braków mostem.Polega ono na oszlifowaniu sąsiadujących z luką zębów.Technik wykonuje korony połączone zawieszonym pomiędzy nimi brakującym zębem. Wnaszym gabinecie wykonujemy tradycyjne mosty gdzie porcelana napalana jest na metalu oraz bardzo kosmetyczne uzupełnienia bezmetalowe