PROJEKT KAPITAŁ LUDZKI

Projekt „DENTICOR – Stomatologia z sercem” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


W okresie od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r. DENTICOR s.c. realizuje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw projekt „DENTICOR – Stomatologia z sercem”.

W okresie 08-09.2012 r. przeprowadzono wśród pracowników przedsiębiorstwa Analizę Potrzeb Szkoleniowych (ASP). Analiza polegała na identyfikacji obszarów, w których możliwy jest wzrost umiejętności, zdefiniowanie niezbędnych działań szkoleniowych i przypisanie ich do pracowników.

Dzięki realizacji projektu wzrosną kwalifikację z zakresu:

 • umiejętności praktycznych w zakresie protetyki i endodoncji,
 • umiejętności praktycznych w zakresie radiologii,
 • umiejętności praktycznych w zakresie stomatologii estetycznej,
 • umiejętności praktycznych w zakresie sterylizacji i ergonomii oraz technik i metodologii pracy przy pacjencie leżącym,
 • znajomości języka angielskiego dotyczącego branży stomatologicznej.

Realizacja projektu gwarantuje rozszerzenie zakresu oferowanych przez gabinet DENTICOR usług oraz piękniejszy uśmiech jego pacjentów.

Projekt „DENTICOR – Stomatologia z sercem” jest odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby szkoleniowe mikroprzedsiębiorstwa DENTICOR S.C. Katarzyna Galant, Dorota Jackowska-Samczuk, Bożena Wójcik-Kozak i zakłada objęcie wsparciem szkoleniowym wszystkich pracowników przedsiębiorstwa.

W ramach projektu pracownicy wezmą udział w następujących szkoleniach i kursach:

 1. Nowatorskie metody pracy endodonty.
 2. Dezynfekcja i sterylizacja w gabinecie stomatologicznym.
 3. Ultradźwięki w endodoncji.
 4. Innowacyjne metody preparacji pod korony i mosty.
 5. Technika i metodologia pracy przy pacjencie leżącym.
 6. Stomatologia i medycyna estetyczna.
 7. Inspektor ochrony radiologicznej.
 8. Gnatologia.
 9. Licówki i wkłady ceramiczne.
 10. Nowoczesne metody uzupełnienia braków zębowych.
 11. Endodoncja I, II i III.
 12. Aplikacja kwasu hialuronowego.
 13. Technika aplikacji botoksu.
 14. Inlay-onlay.
 15. Endodoncja z mikroskopem.
 16. Artykulacja.
 17. Szyny relaksacyjne.
 18. Nauka branżowego języka angielskiego.

Celem głównym projektu jest:
Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa DENTICOR s.c., poprzez wzrost wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych u 5 pracowników (5 kobiet) w/w przedsiębiorstwa, do 31.03.2014 r.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez następujące cele szczegółowe:

 1. Wyższy o co najmniej 40% poziom wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych 4 pracowników DENTICOR s.c. z zakresu protetyki i endodoncji, do 31.03.2014 r.
 2. Wyższy o co najmniej 40% poziom wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych 3 pracowników DENTICOR s.c. z zakresu radiologii, do 31.03.2014 r.
 3. Wyższy o co najmniej 40% poziom wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych 3 pracowników DENTICOR s.c. z zakresu stomatologii estetycznej, do 31.03.2014 r.
 4. Wyższy o co najmniej 40% poziom wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych 3 pracowników DENTICOR s.c. z zakresu sterylizacji i ergonomii oraz z zakresu technik i metodologii pracy przy pacjencie leżącym, do 31.03.2014 r.
 5. Wyższy o co najmniej 40% poziom wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych 2 pracowników DENTICOR s.c. z zakresu branżowego j. angielskiego, do 31.03.2014 r.

Kontakt i Biuro projektu:

DENTICOR s.c.
ul. Bursztynowa 1 lok. 3 U
20-576 Lublin
tel.: 81 445 97 70
e-mail:

Linki
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Strona główna Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie lubelskim www.efs.lubelskie.pl
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Ogólnopolska Baza Ofert Szkoleniowych
Inwestycja w kadry